Home

Guide til medarbejdere i a-kasser

 

Om Den Gode Samtale

Den Gode Samtale er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen, bliver det med Den Gode Samtale den ledige, der vælger, hvad der skal tales om, hvilken vejledning, man ønsker og hvilken kontaktform med a-kassen, der er mest relevant.

Den Gode Samtale forudsætter et digitalt bookingsystem, hvor medlemmerne på eget initiativ kan vælge tidspunkt for og indhold i deres samtale med a-kassen. De kan f.eks. vælge, at de gerne vil holde samtalen over telefonen. En anden vigtig forandring er indførelsen af en joblog, som den ledige skal udfylde inden en samtale med a-kassen. Formålet er at give plads til bedre vejledning af den ledige gennem en samtale, der fokuserer på fremtiden.

Den Gode Samtale medfører derfor en del ændringer for din a-kasse. Denne guide beskriver, hvordan du gør dig klar til Den Gode Samtale, og hvordan du arbejder med den. Guiden tager udgangspunkt i erfaringer, som de syv a-kasser, der deltager i forsøget med Den Gode Samtale, har gjort sig.

Da Den Gode Samtale lægger op til valgfrihed, er der stor forskel på, hvordan forskellige a-kasser vælger at indføre Den Gode Samtale. Måske har I allerede indført flere af elementerne i Den Gode Samtale i din a-kasse, og derfor skal guiden ses som et katalog over gode råd og retningslinjer, hvori I selv kan udvælge den information, der er relevant for jer. Det skal også siges, at guiden er en skabelon med ting, I skal have for øje ved indførelsen af Den Gode Samtale, og som I herefter kan tilpasse til netop jeres a-kasse.

 

Formålet med Den Gode Samtale

Den Gode Samtales formål er at skabe en ny tilgang til samtaler mellem a-kassen og den ledige, som er fremadrettet og øger medlemstilfredsheden. Samtalerne skal være fleksible, og kontrol, standardisering og formkrav skal fylde mindre. Fokus er i stedet på den enkelte ledige og dennes behov. Det giver en bedre service til den ledige, højere medlemstilfredshed og nye muligheder for dig som medarbejder.

Bedre service til den ledige. Et grundlæggende formål med Den Gode Samtale er at levere bedre service til de ledige. Det skal ske ved at tage udgangspunkt i de enkelte ledige, og dermed give dem en bedre og mere relevant rådgivning. Ved at lade den ledige vælge den kontakt med a-kassen, der passer bedst, sikres også et større engagement fra den lediges side.

Nogle ledige kan selv og har derfor kun ønske om og behov for en begrænset indsats. Andre ledige har ønske om og eventuelt behov for en langt mere intensiv indsats. Det tager Den Gode Samtale højde for – bl.a. ved i højere grad at give den enkelte ledige mulighed for selv at tilrettelægge sine samtaler, herunder booke samtaler og aktiviteter med a-kassen, og selv bestemme deres hyppighed og indhold. Erfaringen fra de a-kasser, der allerede har indført Den Gode Samtale, er, at de ledige tager ejerskab over deres situation på en helt ny måde.

Højere medlemstilfredshed. Formålet med at yde en bedre service til medlemmerne er også, at de bliver mere tilfredse med a-kassen. Erfaringer fra de a-kasser, der allerede har indført Den Gode Samtale, viser, at medlemmernes tilfredshed er steget meget i forbindelse med indførelsen.

Nye muligheder for dig. Den Gode Samtale giver dig som medarbejder muligheden for at udfolde dine egne kompetencer. Du får mulighed for at specialisere dig og øge din faglighed. Hvad er du god til? Hvad ved du meget om? Du kan f.eks. få muligheden for at fokusere på coaching, hvis du har interesse for det, eller bruge din tid på at vejlede de ledige i de emner, du ved noget om.

Du vil også opleve, at de lediges øgede tilfredshed, engagement og følelse af ejerskab over deres situation smitter af på dig som medarbejder. Pludselig har de ledige selv valgt, hvordan de vil tale med dig og om hvad, og det giver en ny dynamik i samtalen.

 ”Jeg gik fra at være en kontrollant til at være en sparringspartner. Tidligere var mange ledige bange for ”os i a-kassen”, men i dag oplever jeg en helt anden indstilling til os og de ting, vi tilbyder”, konsulent i a-kasse.