Home

Læs med her og få god råd og erfaringer fra to medarbejdere, der indførte Den Gode Samtale i deres a-kasse i foråret 2012

 

Irene Askengren, a-kasse-medarbejder, NNF

Hvordan påbegyndte I arbejdet med Den Gode Samtale?

Vi er en lille a-kasse, så alle medarbejdere og medlemmer var med i forsøget, da vi begyndte i foråret 2012. Vi blev til at begynde med indkaldt til kurser og andre interne forløb, så vi alle sammen var orienterede om, hvad der skulle ske, når vi indførte Den Gode Samtale. Der var fra starten meget information fra forbundet, så jeg følte mig godt klædt på, da vi gik i gang, og jeg glædede mig.

På de interne forløb øvede vi også Den Gode Samtale gennem rollespil. Vi skiftedes til at spille a-kasse-medarbejder og den ledige, og vi kørte mange samtaler igennem. Vi optog også flere af samtalerne på bånd, så vi kunne se, hvad der fungerede godt, og hvad der var mindre godt. Det var en stor hjælp, for så følte vi, inden vi gik i gang, at vi havde prøvet det før. Og det lettede os gevaldigt, da vi senere hen sad over for de ledige og skulle arbejde med Den Gode Samtale.

Hvordan ændrede din arbejdsdag sig?

Overordnet kan man sige, at vi som medarbejdere er gået fra at være kontrollanter til at blive samarbejdspartnere for medlemmerne. Tidligere var vi meget kontrollerende, og det primære fokus for samtalen var rådighedsvurderingen. Nu handler det om at se på fremtiden og lave fremadrettede aftaler med medlemmerne. Jeg synes derfor, at forholdet mellem medlemmerne og os er langt mere ligeværdigt i dag.

Flere af medlemmerne så os før i tiden som ”de farlige nede i a-kassen”. Pludselig blev det ændret, fordi det nu er den ledige, der bestemmer, hvad vi skal tale om, og om det f.eks. skal være over telefonen. Det giver en helt anden dynamik mellem mig som medarbejder og den ledige.

Derudover har jeg haft brug for min coachinguddannelse, efter vi indførte Den Gode Samtale, og uddannelsen er også blevet tilbud til alle øvrige medarbejdere. Samtalerne med medlemmerne i dag stiller nemlig krav til os medarbejdere i forhold til at kunne guide medlemmet på rette vej.

Hvad har været en udfordring?

Når man ændrer arbejdsgange i en a-kasse i så stort et omfang, som det er tilfældet med Den Gode Samtale, så vil der være tidspunkter, hvor man som medarbejder falder tilbage i de gamle vaner og rutiner, som jeg personligt har arbejdet efter i mange år. Derfor bliver man – især i starten – nødt til løbende at huske sig selv på, at det skal foregå på en anden måde i dag. Jeg havde selv til at begynde med en seddel liggende på mit bord, hvor der stod, at jeg skulle huske, at det var Den Gode Samtale, vi arbejdede efter.

Det tog også lidt tid at få medlemmerne til at melde sig de frivillige tilbud. Dels var de ikke vant til, at de selv kunne tilrettelægge deres forløb hos os, og dels skulle vi med tiden blive bedre til at kommunikere forandringerne og mulighederne til dem. Det ville være en god idé at indkalde til et medlemsmøde eller at lave artikler i eventuelle medlemsblade, hvor man kan forklare, hvad Den Gode Samtale giver af muligheder for medlemmerne.

”Vi er sparringspartnere i stedet for kontrollanter”
Irene Askengren

Hvordan går det i dag?

Medlemmerne har været bange for a-kassen tidligere hen, og nu er de pludselig blevet ligestillet med a-kassen. Det er meget positivt, men det har også taget lidt tid at vænne medlemmerne til forandringerne og få forklaret dem, at det ikke længere er ”farligt” at gå i a-kassen.

I dag har langt de fleste medlemmer dog vænnet sig til de nye tider i a-kassen, og vi oplever en meget større tilfredshed blandt medlemmerne. De siger f.eks. ”tak for i dag!”, hvilket er nyt for os. Vi oplever også, at de tager mere ejerskab, fordi de selv bestemmer, hvor meget og hvornår de vil være i kontakt med os.

Medlemmernes reaktioner smitter af på os medarbejdere, og vi er derfor meget glade for Den Gode Samtale i dag.

Kan du komme med tre gode råd til andre konsulenter, der skal i gang med Den Gode Samtale?

Start med at vaske tavlen ren. Der bliver vendt op og ned på din dagligdag – på den gode måde – så det handler om at dukke op med et åbent sind.

Tag kurser i coaching, da det er en stor fordel at kunne i Den Gode Samtale.

Sørg for at kommunikere forandringerne til medlemmerne, så de kender til alle de nye muligheder.

 

Gitte Strømgaard Laursen, jobkonsulent, Krifa

Hvordan påbegyndte I arbejdet med Den Gode Samtale?

Vi indførte Den Gode Samtale hos Krifa i Århus i foråret 2012, og alle vores medlemmer var fra start indbefattede. Vi syntes, det var nemmere og mere rimeligt, hvis alle fik samme behandling og muligheder hos os.
Vi var allerede meget positive, da vi fik beskrevet Den Gode Samtale, så vi gik ind til opgaven med gåpåmod.

Hvordan ændrede din arbejdsdag sig?
Først og fremmest er min arbejdsdag blevet meget mere overskuelig. Hvis mine kollegaer før i tiden var syge, skulle vi andre nå det dobbelte på samme tid. I dag har jeg et klart overblik over min arbejdsdag, fordi jeg har mit eget skema, hvor min tid og mit ansvar er udpenslet. Før var det et stort stressmoment, at jeg ikke havde et overblik over min egen dag.
Vi har arbejdet løbende med at planlægge vores dage og tilpasse vores arbejdskraft til medlemmernes ønsker – og vi gør det stadig. Vi har en medarbejder, der hele tiden holder øje med, om der mangler tider, som medlemmerne kan booke. I Den Gode Samtale er det jo ikke nok, at der bare er ledige tider. Medlemmet skal til enhver tid kunne booke lige præcis den type møde eller frivilligt tilbud, som personen ønsker. Vi holder ugentligt et teammøde, hvor den planlæggende medarbejder fremlægger en oversigt over vores tider, og hvor vi i fællesskab koordinerer den kommende tid. Planlægning er der i det hele taget langt større behov for end førhen.

”Det er lettere at flytte folk, der gerne selv vil flytte sig”
Gitte Strømgaard Laursen

Hvad har været en udfordring?

Af konkrete udfordringer kan jeg pege på alle de tekniske dele af Den Gode Samtale. Det tager tid at få bookingsystem, joblog og andre tekniske detaljer op at køre, og det kan godt frustrere i starten.
Det har også været en udfordring at få skabt sig et overblik over, hvilke typer møder og frivillige tilbud, medlemmerne efterspørger, og i hvilket omfang. Før Den Gode Samtale kunne vi ret nemt regne ud, hvor mange samtaler vi skulle afholde inden for en given periode. I Den Gode Samtale ved vi aldrig helt, hvor stort behovet er, fordi det afhænger af, hvor gode vi er til at motivere medlemmerne til at gøre brug af frivillige møder og andre tilbud. Der skal hele tiden være mulighed for at booke alle slags møder, men samtidig duer det ikke, hvis vi lægger for meget ud, der ikke bliver booket.
Derudover har det været en udfordring for mig og mine kollegaer, at vi pludselig skulle til at ”sælge” de frivillige aktiviteter for medlemmerne. Man skal spille på nogle helt nye tangenter over for medlemmerne, når det er frivillige tilbud. Det har vi løbende lært, og i dag er vi langt mere opmærksomme på det.
Jeg har også godt kunnet tænke mig noget mere vejledning i, hvordan man i Den Gode Samtale skal se på rådighedsvurderingen. Der er i visse henseender mere ”elastik”, men hvor meget mere og på hvilke områder? Det er lidt mere diffust. Der stilles større krav til den individuelle vurdering af rådighed.
Endelig er det en generel udfordring at navigere imellem rollerne som hhv. myndighed og coach/vejleder/sparringspartner. Den udfordring har altid været der, men i Den Gode Samtale er der lagt op til, at vi skal være endnu mere det sidste, men at vi naturligvis også fortsat skal udfylde myndighedsfunktionen og foretage rådighedsvurdering i henhold til gældende lovgivning. Det kan især være en udfordring, når medlemmet ikke har udfyldt sin joblog inden samtalen. For hvis kunden har udfyldt sin joblog, og vi kan se, at personen har fulgt den aftale, vi lavede sidst, kan vi nøjes med at se fremad, hvilket er det, vi allerhelst vil, og det, der gør en forskel for medlemmet.

Hvordan går det i dag?

Det går rigtig godt. Vi er som medarbejdere meget glade for Den Gode Samtale, og det er vores medlemmer i den grad også. Før var de tvunget til at dukke op hos os, og det kunne give en rigtig dårlig stemning. I dag har de selv valgt, hvilke tilbud, de vil benytte sig af, og hvilket tidspunkt, der passer dem bedst. Det giver en helt anden samtale og dynamik. Blandt medarbejderne er der mindre stress og mere positiv energi og optimisme hele vejen rundt.
Vi øver os stadig i at få medlemmerne til at benytte sig af de mange frivillige tilbud. Men Den Gode Samtale er jo også en stor forandring for dem, så det tager nok bare tid at ændre kulturen.

Kan du komme med tre gode råd til andre konsulenter, der skal i gang med Den Gode Samtale?

Tab ikke modet, hvis det i starten er hårdt med planlægningen og det tekniske. Opstartsproblemerne er hurtigt overstået. Uanset diverse udfordringer er det uden tvivl det hele værd. Mødet med medlemmet er meget mere positivt og dermed meget mere udbytterigt. Det er bare lettere at ”flytte” folk, der gerne selv vil flytte sig.

Medlemmernes ønsker og behov ændrer sig løbende, så tilpas hele tiden tilbuddene til dem.

Vær forberedt på at skulle ”sælge” de frivillige møder og tilbud.