Home

Guide til ledere i a-kasser

 

Om Den Gode Samtale 

Den Gode Samtale er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen, bliver det med Den Gode Samtale den ledige, der vælger, hvad der skal tales om, hvilken vejledning, man ønsker, og hvilken kontaktform med a-kassen, der er mest relevant. 
 
Den Gode Samtale forudsætter et digitalt bookingsystem, hvor medlemmerne på eget initiativ kan vælge tidspunkt for og indhold i deres samtale med a-kassen. De kan f.eks. vælge, at de gerne vil holde samtalen over telefonen. En anden vigtig forandring er indførelsen af en joblog, som den ledige skal udfylde inden en samtale med a-kassen. Formålet er at give plads til bedre vejledning af den ledige gennem en samtale, der fokuserer på fremtiden.  
 
Den Gode Samtale medfører derfor en del ændringer for din a-kasse. Denne guide beskriver, hvordan du kan tilpasse din a-kasse til Den Gode Samtale. Guiden tager udgangspunkt i erfaringer, som de syv a-kasser, der deltager i forsøget med Den Gode Samtale, har gjort sig. 
 
Da Den Gode Samtale lægger op til valgfrihed, er der stor forskel på, hvordan forskellige a-kasser vælger at indføre Den Gode Samtale. Måske har I allerede indført flere af elementerne i Den Gode Samtale i din a-kasse, og derfor skal guiden ses som et katalog af gode råd og retningslinjer, hvori I selv kan udvælge den information, der er relevant for netop jeres a-kasse. Det skal også siges, at guiden er en skabelon med ting, I skal have for øje ved indførelsen af Den Gode Samtale, og som I herefter kan tilpasse til netop jeres a-kasse.
 

 

Formålet med Den Gode Samtale

Den Gode Samtales formål er at skabe en ny tilgang til samtaler mellem a-kassen og den ledige. Samtalerne skal være fleksible, og kontrol, standardisering og formkrav skal fylde mindre. Fokus er i stedet på den enkelte ledige og dennes behov. Det giver en bedre service til den ledige, højere medlemstilfredshed og mere tilfredse medarbejdere. 
 
Bedre service til den ledige. Et grundlæggende formål med Den Gode Samtale er at levere bedre service til de ledige. Det skal ske ved at tage udgangspunkt i den enkelte ledige og dermed give dem en bedre og mere relevant rådgivning. Ved at lade den ledige vælge den kontakt med a-kassen, der passer bedst, sikres også et større engagement fra den lediges side. 
 
Nogle ledige kan selv og har derfor kun ønske om og behov for en begrænset indsats. Andre ledige har ønske om og eventuelt behov for en langt mere intensiv indsats. Det tager Den Gode Samtale højde for – bl.a. ved i højere grad at give den enkelte ledige mulighed for selv at tilrettelægge sine samtaler, herunder booke samtaler og aktiviteter med a-kassen, og selv bestemme deres hyppighed og indhold. Erfaringen fra de a-kasser, der allerede har indført Den Gode Samtale, er, at de ledige tager ejerskab over deres situation på en helt ny måde. 
 
Tilfredse medarbejdere. Forsøgene i de a-kasser, der indførte Den Gode Samtale i foråret 2012, viser, at Den Gode Samtale har øget tilfredsheden blandt medarbejderne i a-kassen. Den Gode Samtale giver medarbejderne mulighed for at udfolde deres individuelle kompetencer. Samtidig smitter de lediges tilfredshed, engagement og følelse af ejerskab over deres situation af på medarbejderne. Det øger alt sammen arbejdsglæden.